• Typ: Segment
  • Lokalizacja: Warszawa Białołęka
  • Etap: projekt wykonawczy
  • Realizacja: 2022