• Typ: segment
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Etap: projekt wykonawczy
  • Realizacja: 2017