• Typ: mieszkanie dwupokojowe
  • Lokalizacja: ul. Sarmacka- Warszawa
  • Etap: projekt wykonawczy/nadzór autorski
  • Realizacja: 2017