• Typ: segment
  • Lokalizacja: Warszawa Białołęka
  • Etap: projekt koncepcyjny
  • Realizacja: 2024