• Typ: Segment
  • Lokalizacja: Jabłonna
  • Etap: projekt koncepcyjny