• Typ: Segment
  • Lokalizacja: Legionowo
  • Etap: projekt koncepcyjny
  • Realizacja: 2019