• Typ: Apartament
  • Lokalizacja: Wilanów Warszawa
  • Etap: projekt wykonawczy
  • Realizacja: 2021