• Typ: Apartament
  • Lokalizacja: Legionowo
  • Etap: projekt koncepcyjny/wykonawczy
  • Realizacja: 2017