• Typ: Segment
  • Lokalizacja: Olszewnica Stara
  • Etap: projekt koncepcyjny
  • Realizacja: 2019