• Typ: Rezydencja
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Etap: projekt wykonawczy
  • Realizacja: 2024