• Typ: Mieszkanie dwupokojowe
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Etap: koncepcja-wykonawczy-nadzór autorski
  • Realizacja: 2016